J  A  A  R
 V  E  R  
S  L  A  G
2  0  2  1

 

Open jaarverslag

Voorwoord

 

Voorwoord

Aandacht voor duurzaamheid en een gezond werkklimaat

 

 

 

We willen een nieuw en groter pand. Dat is vaak de eerste vraag die klanten ons stellen. Dan vragen we dóór. Welke processen? Welke ambities? Dit, en meer, willen we weten. Zo ontwikkelen we excellente huisvestingsoplossingen op maat, voor nu en in de toekomst.

Aan de Stegge Twello ontwikkelt en realiseert toekomstbestendige bedrijfsgebouwen voor ondernemers en ondernemingen. Meebouwen aan een duurzame toekomst staat daarbij hoog op onze agenda. In dit jaarverslag beschrijven wij de waarde van onze mensen, innovatieve werkwijze die zich richt op continu verbeteren en onze bijdrage aan de maatschappij. Wij blikken terug op onze activiteiten en resultaten over 2021 en kijken kort vooruit naar onze verwachtingen voor de toekomst.

Wij wensen je veel leesplezier.

 

MT Aan de Stegge Twello
Marco van der Laan, Ben Mulder, Dennis van Veldhuizen, Jeroen Drenth, Robert Jan Rekveld

Inhoud

04

I N  H E T  K O R T

05

A L G E M E E N

06

O R G A N I S A T I E

07

W E R K W I J Z E  &  
S U C C E S S E N

08

G E M E E N S C H A P

09

F I N A N C I E E L

10

V O O R U I T B L I K

04

I N  H E T  K O R T

05

A L G E M E E N

06

O R G A N I S A T I E

07

W E R K W I J Z E  &  

S U C C E S S E N

08

G E M E E N S C H A P

09

F I N A N C I E E L

10

V O O R U I T B L I K

In het kort

 

In het kort

141

medewerkers

30

duurzame projecten
gerealiseerd

36

initiatieven
gesponsord

213

mil. € omzet

8

verbeterteams

37%

CO2-reductie
t.o.v. basisjaar 2019

Als ontwikkelende bouwer zit onze kracht in een maximaal luisterend oor voor onze opdrachtgevers, een creatieve en oplossingsgerichte aanpak, korte lijnen en één aanspreekpunt tijdens het hele proces van eerste contact tot ingebruikname van het nieuwe bedrijfspand. Zo bereiken wij maximale waardecreatie. Wij bouwen meer dan een mooi bedrijfspand, maar een gebouw dat exact aansluit op het bedrijfsproces van onze opdrachtgevers, toekomstbestendig, efficiënt en waar het prettig en inspirerend werken is.

Duurzaamheid en circulariteit zijn in onze werkwijze geïntegreerd. Wij willen meebouwen aan een duurzame toekomst waarin wij waarde creëren voor onze opdrachtgevers en het maximale bieden aan onze mensen. Dat doen wij niet alleen door het realiseren van duurzame bedrijfsgebouwen en mobiliteitsoplossingen, maar ook door onze eigen organisatie zo duurzaam mogelijk in te richten. De kracht zit namelijk in onze mensen. Samen, met plezier werken aan mooie, uitdagende projecten staat voorop. Wij zijn een familiebedrijf, hebben een mooi kantoor en werken met goed materieel, maar de mensen maken ons bedrijf en daarom zijn zij het belangrijkst. Onze mensen werken met veel passie, creativiteit en inzet aan het oplossen van huisvestingsvraagstukken. Wij verwachten van onze medewerkers ambitie, de ruimte en wil om zich te ontwikkelen en doorzettingsvermogen. Blijven innoveren heeft onze focus om samen succesvol te blijven. Zo ontwikkelen en bouwen wij verrassende bedrijfsgebouwen en mobiliteitsoplossingen waarbij wij onze opdrachtgevers volledig ontzorgen. Ook kunnen wij voorzien in technisch, facilitair en administratief gebouwbeheer.

Wij zitten in een periode vol uitdagingen. Oplopende levertijden door gebrek aan grondstoffen, oplopende prijzen, corona, krapte op de arbeidsmarkt, het vraagt aanpassing aan de omstandigheden wat van onze mensen extra inzet en flexibiliteit vraagt. Maar de resultaten van ons bedrijf zijn uitermate goed en wij hebben mooie opdrachten in portefeuille. Met de kwaliteit van de mensen die wij in huis hebben kijken wij met vertrouwen naar de komende jaren.

Algemeen

 

Al bijna 50 jaar zijn wij de specialist in ontwikkeling en bouw van bedrijfshuisvesting. Met name in de logistiek, voedingsindustrie, productie, chemie en bovengrondse parkeeroplossingen hebben wij veel ervaring en vinden wij de juiste oplossingen voor huisvestingsvraagstukken.

 

Wij zijn een betrouwbare partner met een omzet van meer dan €200 miljoen en een solvabiliteitsratio van meer dan 35%. Kwaliteit en veiligheid zijn vanzelfsprekend en worden door DEKRA periodiek gecontroleerd. Wij zijn VCA, ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Wij zijn onderdeel van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB), een netwerk van 23 innoverende bedrijven die actief zijn in de woningbouw, utiliteits- en bedrijfshuisvesting in Nederland, België en Duitsland. De ASVB-bedrijven zijn middelgrote, regionaal verankerde bouwbedrijven en kenmerken zich door een hoge mate van autonomie en ondernemerschap. ASVB behoort tot de top twaalf van de grootste bouwgroepen in Nederland. Grondlegger en oprichter van zowel de bouwgroep als Aan de Stegge Twello is Anton aan de Stegge.

 

Werkwijze

Goed

Bouwen is een feest, ook voor onze opdrachtgevers! Dat heeft alles te maken met dat we trots zijn op wat we doen: innovatief bouwen voor ondernemers. Voor hen realiseren we onderscheidende bedrijfshuisvesting. Functionele panden die ruimte geven aan groei en succes. Nieuwbouw is dé kans voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Maar wij bouwen niet alleen voor ondernemers, ook voor beleggers en semi-overheid ontwikkelen en realiseren wij bedrijfsgebouwen. Al vanaf het eerste idee tot en met oplevering denken wij mee. In onze maatwerk huisvestingsoplossingen staat het bedrijfsproces van onze opdrachtgevers of de eindgebruiker centraal. Samen realiseren wij functionele panden die ruimte geven aan groei en succes en exact aansluiten op het bedrijfsproces. Uiteraard met een prettige en inspirerende werkomgeving.
 

Beter

Wij hebben niet alleen verstand van bouwen, maar ook van de business van onze opdrachtgevers. Meerwaarde creëren, proactief meedenken over processen, klanten en markt. Wij groeien van fikse uitdagingen, hoe complexer hoe leuker. Of het nu gaat om food, chemie of logistiek, met onze ervaring ontwikkelen we een nóg betere bedrijfsgebouwen afgestemd op het specifieke bedrijfsproces van onze opdrachtgevers.
 

Bouwen

Wij vinden de ultieme balans tussen kwaliteit en kostenefficiency. Door slim te bouwen met inzet van onze expertise, gedrevenheid, nuchterheid en creativiteit. Innovatie, duurzaam en toekomstgericht zijn onze tweede natuur. Functionaliteit staat op de eerste plek. Het pand sluit volledig aan op de logistieke processen, heeft een lage energielast en een gezond werkklimaat. Elk gebouw krijgt zijn eigen unieke uitstraling, door slimme keuzes in materiaal en design. Zo laat het zien waar onze opdrachtgever voor staat. En: zo krijgt onze opdrachtgever een pand dat zit als een maatpak en klaar is voor toekomstige groei.
 

Meerwaarde in 10 stappen

Met ons unieke 10-stappenplan geven wij keiharde garanties: een kwalitatief hoogstaand bouwproces binnen planning en budget. Een logisch en efficiënt proces, van plan tot uitvoering. Wij noemen dit Integraal Bouwproces Management.

Lees meer over ons 10-stappenplan

 

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

 

Klant en veiligheid staan op nummer 1

We zijn oplossingsgericht, inlevend, betrouwbaar en transparant.

Passie

We willen de beste zijn; scoren, winnen en continu verbeteren.

Samen

We zijn een warm, sociaal en gastvrij bedrijf. Werken bij Aan de Stegge Twello is leuk! Onze mensen zijn onze kracht en werken vol plezier en trots aan uitdagende projecten.

Resultaatgericht

We zijn commercieel en kostenbewust. We werken samen aan mooie en uitdagende projecten waarbij winstgevendheid en kwaliteit hand in hand gaan.

Pijlers projectteams

Veiligheid, winstgevendheid, gezondheid, plezier, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en respect (intern en extern) staan hierbij voorop! Leidend voor elk project is het projectteam waarin collega’s vanuit verschillende disciplines van A tot Z samenwerken aan de ontwikkeling en realisatie van project. Deze mensen kennen alle details van het project en zijn het vaste aanspreekpunt voor opdrachtgever en bouwpartners.

 

Missie

Onze missie is het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen voor zowel private als publieke partijen, daar waar de opdrachtgever dit wil. Wij willen meerwaarde leveren aan onze opdrachtgevers vanaf het allereerste begin van het proces. Dat doen wij door beter te luisteren, betere vragen te stellen en te komen met betere oplossingen. De opdrachtgever staat bij ons altijd centraal. Samen ontwikkelen wij het optimale bedrijfspand dat aansluit op de bedrijfsprocessen en ruimte biedt aan groei en succes.
 

Visie

Als totaaloplosser van bedrijfshuisvestings- en mobiliteitsvraagstukken werken wij met plezier samen aan mooie, uitdagende en winstgevende projecten. Dat doen wij op basis van een beheerst, continu verbeterd proces, met gebruik van de laatste technologische innovaties. Onze focus op bedrijfshuisvesting heeft ervoor gezorgd dat wij ons ontwikkeld hebben tot turnkey bouwer/ontwikkelaar op specificatie van de eindgebruiker. Wij willen meerwaarde blijven creëren in het voortraject met de opdrachtgever. Innovatie, eigen kennis en kennis van de branches waarin wij werken maken ons succesvol.

Wij zitten in een periode vol uitdagingen. Oplopende levertijden door gebrek aan grondstoffen, prijsstijgingen, corona, krapte op de arbeidsmarkt, het doet een groot beroep op ons aanpassingsvermogen en vraagt van onze mensen veel extra inzet en flexibiliteit. Met de kwaliteit van de mensen die wij in huis hebben staan wij samen sterk, ook in deze turbulente tijd. Meer dan ooit tevoren ligt de focus op bewust bouwen: zorgvuldig omgaan met grondstoffen en bouwgronden en focus op de duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van onze medewerkers.

De resultaten van ons bedrijf zijn uitermate goed en ook de orderportefeuille voor 2022 is goed gevuld. Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst.

 

Doelen

Wij blijven innoveren om te voldoen aan de vraag om sneller en efficiënter te bouwen. De markt vraagt om een Lean aanpak: een snellere en goedkopere manier van bouwen met behoud van kwaliteit. De komende jaren willen we de doorlooptijd van onze projecten verder terugdringen. Door verregaande engineering in de voorfase en het prefabriceren van onderdelen verschuift de traditionele bouw naar assembleren. Doorlooptijdverkorting bereiken we door procesverbeteringen, maar ook door meer vanuit de 24-uurs economie te denken.

Wij kenmerken ons door specialistische kennis en het bieden van maatwerk aan onze opdrachtgevers. Voor de toekomst blijft vakkennis bijhouden en kennis delen belangrijk. Door gerichte vakopleidingen en het volgen van ontwikkelingen op de markt behouden wij onze vakkennis. Kennisdeling is een belangrijk thema in onze bedrijfsvoering.

Het virtuele bouwen zet verder door. BIM is niet meer weg te denken. De aandacht voor de bouwdetails verplaatst zich van de uitvoering naar het 3D-modelleren, waarbij vanaf het schetsplan het gehele proces verder wordt doorlopen binnen het 3D-model. Dit model is leidend is in het gehele verdere ontwikkel- en bouwproces met alle betrokken partijen.

Duurzaam, milieubewust en/of circulair bouwen nemen een belangrijke plaats in. De overheid stelt als doel in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair zijn. Daarnaast richten bedrijven zich meer en meer op een positief imago. Onze focus blijft liggen op de kennis van actuele duurzaamheidsmethodes- en technieken.

Wij willen aandacht blijven houden voor elkaar. Door de groei van het bedrijf, hectiek in de markt en thuiswerken door corona bestaat het risico elkaar uit het oog te verliezen. Wij willen blijven verbinden met elkaar. Succes maak je samen en daarom is dit belangrijk. Het investeren in de duurzame relaties met de ketenpartners waarmee wij al jarenlang samenwerken hoort daar ook bij.

 

Strategie

Wij kennen een kwaliteitsstrategie. Opdrachtgevers zijn onze partners en daarom onmisbaar in het bouwteam. De kennis en capaciteiten van onze medewerkers zijn ons belangrijkste instrument om succesvol te zijn. Een kwaliteitsstrategie kent flexibiliteit door mee te veranderen met de ontwikkelingen met goed ingerichte interne processen. Kerncompetenties die daarbij aansluiten zijn: samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. Ons centrale strategische doel is: samen succesvol ondernemen.
 

Wij onderscheiden de volgende strategische doelen:

 • Wij willen onze kennis op peil houden door het opleiden en behouden van goede medewerkers.
 • Wij willen ons specialiseren op het gebied van circulair bouwen. Gezien de overheidsdoelstellingen zien wij hier grote kansen. Wij zijn het aan onszelf en de maatschappij verplicht verantwoord om te gaan met grondstoffen en toekomstig hergebruik. Het eerste (bijna) circulaire bedrijfsgebouw leverden wij in 2020 op aan DAVO in Deventer.
 • Wij willen onze positie op de CO2-prestatieladder behouden. Ons doel is in 2025 een CO2-reductie van 30% behaald te hebben t.o.v. het basisjaar 2019.
 • Blijven verbeteren heeft onze focus. Door Lean in onze organisatie te integreren is dit een vast onderdeel van het bedrijfsproces. Twee Lean coaches zorgen voor bewustwording en reiken handvatten aan om de focus op verbeteren te waarborgen. Daarnaast bereiken wij meer efficiency door standaardisatie van ondersteunende processen.
 • Veiligheid is en blijft een belangrijk thema. Wij trainen en certificeren onze medewerkers en hebben een actieve “werkgroep veiligheid” ter preventie van vermijdbare (bijna-) ongevallen op de bouwplaats. Wij laten ons certificeren volgens de Veiligheidsladder.
 • Wij streven naar een klanttevredenheid van minimaal een 8,5.
 • Wij streven naar een medewerkerstevredenheid van een 8,5. Om dit te bereiken heeft iedere medewerker een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) en stimuleren we de ontwikkeling van onze medewerkers op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties.
 • De uitvoering van een bouwproject verloopt 25% sneller vergeleken met het referentiejaar 2020.
 • Wij zijn gecertificeerd conform de laatste normen en richtlijnen en willen dat behouden. In 2020 hebben wij het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem en NEN-EN-ISO 14001:2015 milieu opnieuw behaald.
 • Wij willen aandacht blijven houden voor elkaar en de relatie met onze ketenpartners.

 

Strategie

Wij kennen een kwaliteitsstrategie. Opdrachtgevers zijn onze partners en daarom onmisbaar in het bouwteam. De kennis en capaciteiten van onze medewerkers zijn ons belangrijkste instrument om succesvol te zijn. Een kwaliteitsstrategie kent flexibiliteit door mee te veranderen met de ontwikkelingen met goed ingerichte interne processen. Kerncompetenties die daarbij aansluiten zijn: samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. Ons centrale strategische doel is: samen succesvol ondernemen.
 

Wij onderscheiden de volgende strategische doelen:

 • Wij willen onze kennis op peil houden door het opleiden en behouden van goede medewerkers.
 • Wij willen ons specialiseren op het gebied van circulair bouwen. Gezien de overheidsdoelstellingen zien wij hier grote kansen. Wij zijn het aan onszelf en de maatschappij verplicht verantwoord om te gaan met grondstoffen en toekomstig hergebruik. Het eerste (bijna) circulaire bedrijfsgebouw leverden wij in 2020 op aan DAVO in Deventer.
 • Wij willen onze positie op de CO2-prestatieladder behouden. Ons doel is in 2025 een CO2-reductie van 30% behaald te hebben t.o.v. het basisjaar 2019.
 • Blijven verbeteren heeft onze focus. Door Lean in onze organisatie te integreren is dit een vast onderdeel van het bedrijfsproces. Twee Lean coaches zorgen voor bewustwording en reiken handvatten aan om de focus op verbeteren te waarborgen. Daarnaast bereiken wij meer efficiency door standaardisatie van ondersteunende processen.
 • Veiligheid is en blijft een belangrijk thema. Wij trainen en certificeren onze medewerkers en hebben een actieve “werkgroep veiligheid” ter preventie van vermijdbare (bijna-) ongevallen op de bouwplaats. Wij laten ons certificeren volgens de Veiligheidsladder.

 

 • Wij streven naar een klanttevredenheid van minimaal een 8,5.
 • Wij streven naar een medewerkerstevredenheid van een 8,5. Om dit te bereiken heeft iedere medewerker een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) en stimuleren we de ontwikkeling van onze medewerkers op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties.
 • De uitvoering van een bouwproject verloopt 25% sneller vergeleken met het referentiejaar 2020.
 • Wij zijn gecertificeerd conform de laatste normen en richtlijnen en willen dat behouden. In 2020 hebben wij het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem en NEN-EN-ISO 14001:2015 milieu opnieuw behaald.
 • Wij willen aandacht blijven houden voor elkaar en de relatie met onze ketenpartners.

Organisatie

 

Bestuur en medewerkers

Met ruim 140 medewerkers werken wij met passie en plezier aan uitdagende bouwprojecten. We investeren in continue verbetering: van onze processen én van onszelf. Ontwikkelen en doorgroeien zijn voor ons een vanzelfsprekendheid.

Onze medewerkers zijn flexibel en ambitieus en zetten zich maximaal in voor elk project. De platte structuur heeft 5 leidinggevenden van 4 afdelingen, die gezamenlijk het managementteam vormen: Marco van der Laan (algemeen directeur), Ben Mulder (manager engineering), Dennis van Veldhuizen (technisch directeur), Jeroen Drenth (directeur parkeeroplossingen) en Robert Jan Rekveld (financieel manager).

Stimuleren, faciliteren en toezicht houden zijn de belangrijke pijlers voor het MT. Het MT creëert de omstandigheden waaronder medewerkers optimaal kunnen. Stimuleren wil het MT door mensen te coachen (opleiden, sturen en begeleiden). De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie.

Continental Car Parks

Continental Car Parks is een 100% dochteronderneming van Aan de Stegge Twello en de specialist in de ontwikkeling en realisatie van bovengrondse parkeervoorzieningen. Twintig jaar geleden opgericht als afstudeeropdracht van Jeroen Drenth, is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van mobiliteitsoplossingen. De afgelopen jaren ontwikkelde Continental Car Parks zich verder in de ontwikkeling en realisatie van energieneutrale en energieleverende parkeeroplossingen, demontabele en flexibel aanpasbare, multifunctionele en circulaire parkeeroplossingen en mobiliteitshubs.


BFM Beheer

Ons dochterbedrijf BFM Beheer biedt oplossingen voor het beheer van bedrijfsgebouwen en parkeergarages. Het bedrijf ontzorgt gebouweigenaren en gebruikers van het technisch-, facilitair-, en administratief beheer van gebouwen door een combinatie van diensten. Het betreft altijd maatwerk en omvat meer dan alleen het reguliere beheer en onderhoud van gebouwen. Ook projectwerk zoals verbouwingen/uitbreidingen, renovaties, verduurzamingsprojecten en schadeherstel vallen onder de diensten van BFM Beheer. Zo bieden wij een compleet pakket voor gebouweigenaren, van ontwikkeling en realisatie tot en met het gestructureerd beheer en onderhoud.

 

Human Resources

Naast de platte organisatiestructuur kenmerken wij ons door de breed inzetbare medewerkers, sociale omgeving en de open cultuur. Onze mensen werken met een hoge mate van uitdaging, ontwikkeling en verantwoordelijkheid aan hun bouwprojecten. De leiderschapsstijl en het HRM-beleid richten zich op het bevorderen van de betrokkenheid, eigenaarschap en medezeggenschap van de medewerkers.


Kerncompetenties

Op basis van onze kernwaarden hebben wij de volgende kerncompetenties voor medewerkers opgesteld:

 1. Samenwerken
 2. Klantgerichtheid
 3. Resultaatgerichtheid

Jaarlijkse gezamenlijke cursussen en trainingen zijn gericht op verbeteren van deze competenties. Dit doen we aan de hand van jaarlijkse communicatietrainingen en het toepassen van Lean. We werken aan continu samen verbeteren om waarde toe te voegen voor opdrachtgevers en verspillingen te minimaliseren. Elke nieuwe medewerker volgt daarom binnen één jaar een Lean-training. Wij hebben een Lean coach en Procesmedewerker om Lean te faciliteren en blijvend te borgen.


Stage en afstuderen

Wij vinden het belangrijk om studenten te begeleiden in hun stage of afstuderen. Dit zorgt voor kennisdeling over de laatste trends en theorieën en er kan jonge instroom plaatsvinden. Van medewerkers verwachten wij dat zij zich beschikbaar stellen om een student te begeleiden. Zij vangen de student op en geven gedurende de stageperiode uitleg over onze manier van werken en geven inhoudelijke taken. Van afstudeerders wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. De organisatie ondersteunt in de processen en begeleiding.

Veel stagiaires en afstudeerders komen na hun studie bij ons in dienst en volgen een traineeship. Daarbij rouleren zij in 3 tot 5 jaar over de verschillende afdelingen om alle fases van het bouwproces te ervaren. Na deze periode kijken we gezamenlijk welke functie het meest passend is. Talent en plezier staan voorop.

Persoonlijk OntwikkelPlan

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen door op kennisniveau te blijven, inzetbaar te blijven of door te groeien. Elke medewerker stelt een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) op als basis voor de ontwikkeling van de eigen loopbaan. Het management en HR ondersteunen hierin. Aanvullend organiseren wij incompany trainingen voor vakinhoudelijke specialisatie. Een aantal voorbeelden uit het afgelopen jaar zijn een cursus installatietechniek, vervolg technisch Engels, Green Belt en een communicatietraining. Ook faciliteren we regelmatig trainingen voor BHV, VCA en trainingen in het kader van wijzigingen van wet- en regelgeving.

Overzicht georganiseerde opleidingen in 2021
Green Belt
3HBO projectmanagement
DISC (persoonlijke ontwikkeling)
Master Projectmanagement
BHV (online)
VCA Vol
Engels
JaarVerzuimpercentage
20173,11%
20182,43%
20193,78%
20202,70%
20212,38%

Ziekteverzuim

Wij zijn betrokken bij onze medewerkers. Zowel collega’s, management en HR ondersteunen medewerkers die ziek zijn. Contact houden is vanzelfsprekend. Alle mogelijke hulp wordt geboden en het kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden staat centraal.

*Het verzuimpercentage is in 2021 uitgekomen op 2,38%. Dit percentage is lager dan het branchegemiddelde (2021: 4,8 %, bron EIB).

Personeelsverloop

Door de vele mogelijkheden tot ontwikkeling, verantwoordelijkheidsgevoel en sociale cultuur is ons personeelsverloop laag. De uitstroom is relatief laag en de instroom hoog, ook de laatste jaren ondanks het tekort op de arbeidsmarkt. We zijn in staat mensen te vinden en te binden. Wij hebben het werk en dus de instroom van medewerkers de afgelopen jaren flink zien toenemen.

JaarInstroomUitstroom
2017127
2018208
2019196
202049
2021198
LeeftijdscategorieUTABouw
Leeftijd 18-2410
Leeftijd 25-34382
Leeftijd 35-44381
Leeftijd 45-54335
Leeftijd 55+185

Leeftijdsopbouw

Wij zijn een organiserende, ontwikkelende bouwer. We zien daarmee vooral een coördinerende rol voor ons weggelegd en daarom vallen de meeste functies onder de UTA. Voor de functies in de bouw maken we veelal gebruik van de flexibele schil, waarbij we zelf een aantal eigen bouwplaatsmedewerkers in dienst hebben ter ondersteuning van de uitvoerders en projectleiders. Komende jaren richten we ons op het werven van jonge instroom voor de continuïteit van deze functies.

Jubilea en pensionarissen

Mensen die bij ons in dienst komen blijven vaak langere tijd bij ons werkzaam. Wij bieden mensen veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om door te groeien. De focus ligt op werken met plezier en passie en dat is de sleutel tot succes. In 2021 vierden wij een aantal jubilea en gingen een aantal mensen met pensioen.

Jubilea en pensionarissen

 

Vacatures

Waar word jij blij van? Werken met plezier en jezelf blijven ontwikkelen staan bij ons voorop. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe mensen die ons bedrijf willen versterken, in allerlei verschillende functies.

Bij ons merk je het verschil door:  

 • Je blijft jezelf ontwikkelen. Wij bieden jou opleidingen en cursussen. Wij betalen deze 100% voor jou.
 • Een plan op maat voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • We combineren functies/taken. Zo creëren wij een maatwerk functie, persoonlijk naar wat jij leuk vindt.
 • We hebben een actieve personeelsvereniging.
 • We zijn sportief en hebben een vitaliteitskalender met activiteiten over food, body en mind!
 • We blijven leren en hebben diverse verbetertrajecten.
 • Zelf een verbeteridee? The floor is yours!
 • Samenwerken vinden wij belangrijk. We werken in teams en delen lief en leed met elkaar.
 • Seriematig bouwen? Nee! Wij hebben continu uitdagende en unieke projecten.
 • Wij hebben drie bedrijven in huis wat zorgt voor afwisseling.

Wil jij werken bij dit familiaire, sportieve bedrijf? Stuur dan je CV naar Carolien Brouwer. We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek om te horen waar jij blij van wordt!

 

Activiteiten

 

Bedrijvenmarkten

Beurzen en events

Relatiedag Ronde van Valkenburg

Jubileum en pensioen

Triatlon en zomer BBQ

Mijlpalen

Casino Night Deventer Schouwburg

Tennistoernooi

Samen sterk

Bedrijvenmarkten

Met het oog op de toekomst hechten wij veel waarde aan scholing van goed technisch personeel. Om de onderwijsinstellingen hierbij te ondersteunen bieden wij elk jaar stage- en afstudeeropdrachten op zowel MBO- als HBO-niveau. Wij staan regelmatig op bedrijvenmarkten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle, de Hogeschool Arnhem/Nijmegen in Arnhem en de Hogeschool Saxion in Enschede. Ze komen wij in contact met nieuwe studenten die bij wederzijdse tevredenheid kans hebben op een leuke, uitdagende baan.

 

Beurzen en events

Wij zijn ieder jaar standhouder op verschillende beurzen. Op de vastgoedbeurs Provada zijn wij een vast gezicht. Maar omdat wij gespecialiseerd zijn in huisvesting in verschillende branches staan wij bijvoorbeeld ook op de transport- en logistiekbeurs Logistica en verpakkingsbeurs Empack. In een informele sfeer promoten wij op deze beurzen onze diensten en werkwijze aan relaties en potentiële opdrachtgevers. Met een goede kop koffie ontvangen wij onze relaties gastvrij op de stand.

    

 

Relatiedag Ronde van Valkenburg

Bouwen en winnen doen we samen!

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met onze medewerkers, bouwpartners en opdrachtgevers. Daarom organiseren wij jaarlijks verschillende activiteiten die meestal een sportief en competitief tintje hebben. Onze Ronde van Valkenburg is jaarlijks dé kers op de taart. Sportiviteit, teamspirit en gezelligheid. Samen met opdrachtgevers, onderaannemers, adviseurs en collega’s fietsen wij op deze dag een uitdagende route met een flink aantal beklimmingen in Zuid-Limburg. De ca. 180 deelnemers in verschillende groepen staan onder leiding van een aantal ex-profs. De legendarische route van circa 90 kilometer is onderdeel van de finale van de Amstel Gold Race. In 2021 vond de negende editie plaats van onze befaamde wielerdag.

Andere events waaraan wij gewoonlijk aan deelnemen zijn onder andere de Drakenbootrace en de Midwintermarathon in Apeldoorn. Deze vonden in 2021 helaas niet plaats door corona.


Jubileum en pensioen

Wie eenmaal bij Aan de Stegge Twello werkt zal niet snel kiezen voor een andere werkgever. Dat komt door de hoge mate van zelfstandigheid, uitdaging en ontwikkeling die wij onze mensen bieden. Medewerkers die hun jubileum bij ons vieren, of het nu 12,5, 25 of 40 jaar is, of met pensioen gaan, worden flink in het zonnetje gezet.

   


Triatlon en zomer BBQ

In 2021 zijn wij gestart met ons nieuwe kernthema Vitaliteit. Na de bouwvak luidden wij dit nieuwe thema in met een triatlon voor medewerkers. De triatlon bestond uit 400 meter zwemmen, 25 kilometer fietsen en/of 5 kilometer hardlopen. In de avond stond de jaarlijkse barbecue op het programma. Wegens corona ging deze vorig jaar niet door. Daarom was er extra aandacht voor alle medewerkers die het afgelopen jaar hun 12,5, 25 of 40- jarig jubileum vierden en de collega’s die met pensioen gingen.

    

 

Mijlpalen

De bouw van een nieuw bedrijfsgebouw is voor opdrachtgevers vaak een mijlpaal en reden voor een feestje! Een eerste paal, hoogste punt of oplevering vieren wij dan ook graag uitgebreid met onze opdrachtgevers en bouwpartners. Succes maak je immers samen! Een goede samenwerking en teamspirit dragen bij aan het werkplezier en een soepel bouwproces!

 

Casino Night Deventer Schouwburg

Onze personeelsvereniging organiseert de meest originele en ludieke uitjes. In het najaar stond een avond casino in de Deventer Schouwburg op het programma. Wij waanden ons in Las Vegas en streefden met onder andere poker, blackjack en roulette om het halen van de hoogste aantallen fiches en (nep)geld. Een DJ en een cocktailbar zorgden voor een extra sfeervol tintje. Dit soort uitjes met elkaar beleven is niet alleen leuk, maar het draagt ook bij aan de teamspirit en betrokkenheid binnen het bedrijf.

    


Tennistoernooi

And the winner is… Jaarlijks organiseren wij een tennistoernooi bij TC De Schaeck in Twello. Of je nu wel of geen ervaring hebt, meedoen kan altijd. Het winnende team mag zich een jaar lang tenniskampioen noemen en krijgt de befaamde wisselbokaal.

 

Samen sterk

Een bedrijf wordt gevormd door de mensen die er werken. En hoe sterk een bedrijfscultuur is werd duidelijk toen het coronavirus ons op de proef stelde. Deze periode daagde ons uit maar wij toonden onze veerkracht. En ook al waren we verder van elkaar verwijderd dan ooit, het gevoel van saamhorigheid was niet minder. Zeker in moeilijke tijden zijn we er voor elkaar. Niet alleen voor elkaar als collega’s, maar ook voor onze opdrachtgevers en bouwpartners met wie we nauw samenwerken. Samen hebben wij de schouders eronder gezet.

Gewoonlijk organiseren wij door het jaar heen veel meer personeelsbijeenkomsten, bouwplaatsbezoeken, Lean bijeenkomsten, uitjes met de personeelsvereniging, samen skiën in St. Anton en vieren wij jubilea, de bouwvak, kerst en het nieuwe jaar samen met elkaar. In een groot deel van 2021 waren de mogelijkheden beperkt, maar onze creatieve en inventieve collega’s wisten er op een goede manier invulling aan te geven zodat wij toch diverse samenkomsten hebben kunnen vieren, in kleine groepjes of online.

    

 

Werkwijze en successen

 

Blijven innoveren

Visie op Lean

De markt vraagt om een Lean aanpak: met behoud van de afgesproken kwaliteit, een snellere en goedkopere manier van bouwen. De komende jaren willen we de doorlooptijd van onze projecten verder terugdringen. Door verregaande engineering in de voorfase en het prefabriceren van onderdelen zullen met name de bedrijfsgebouwen en parkeervoorzieningen opschuiven van traditioneel bouwen naar assembleren.

Als innovatief ontwikkelend bouwbedrijf zijn wij continu bezig met verbeteren. Dat doen wij onder andere middels Lean. Na de integratie in de organisatie in 2012 zit Lean inmiddels in het DNA van al onze medewerkers. Wij hebben twee medewerkers die zich met Lean werken bezighouden en hierover adviseren en bijsturen. Ook het externe bedrijf LeanEnt is nauw betrokken bij alle verbetertrajecten in onze organisatie. Verschillende actieve verbeterteams in ons bedrijf zorgen ervoor dat verbeteren een vast onderdeel blijft van de werkwijze. Tweemaal per jaar worden op creatieve wijze de resultaten en nieuwe plannen gepresenteerd. Nieuwe medewerkers volgen een tweedaagse Lean-opleiding zodat zij meteen een actieve bijdrage kunnen leveren.


Verbeterteams

In verschillende verbeterteams werken wij aan de volgende kernthema’s:

 

Veiligheid

Ons doel is 0 ongevallen op de bouwplaats in 2025, daarom moeten we meer meldingen ontvangen van onveilige situaties om te kunnen leren en verbeteren.

Doorlooptijdverkorting

In 2025 25% doorlooptijdverkorting behalen op al onze projecten (zowel bedrijfshuisvesting als parkeren). Hiervoor hebben we een digitaal stappenplan opgezet en deze rollen we momenteel uit in de uitvoering van onze projecten. Dit stappenplan komt er ook voor de engineering. Dit helpt ons om procesmatig te werken, om faalkosten te voorkomen en om elke dag met veel plezier te kunnen bouwen zonder stress. De bijvangst van efficiënter bouwen is dat we concurrerend en interessant blijven voor onze klanten. Kortom en win-winsituatie voor alle partijen!

 

Kennis

We hebben en werken aan een kennisbank met alle relevantie kennis die we hebben in ons bedrijf: uit het hoofd en in een systeem waarin informatie gemakkelijk terug te vinden is.

 

Innovatie

Ons doel voor het jaar 2022 is om collega’s iedere laatste vrijdag van de maand kennis te laten maken met een product- of procesinnovatie. Dit doen wij eventueel samen met een externe expert. Dit zorgt bij onze medewerkers voor nieuwe ideeën, maar als we deze innovaties succesvol weten te implementeren gaan we daar bedrijfsbreed zeker vruchten van plukken op het gebied van efficientie, kostenreductie, veiligheid of kwaliteit.

 

Capaciteit

Het doel is meer inzicht, maar ook een nieuwe manier van plannen. Niet meer door twee key-personen uit de organisatie, maar door meer collega’s en daardoor beter gedragen. Deze nieuwe kijk op capaciteit moet uiteindelijk leiden tot meer rust en overzicht in het gehele bouwproces.

 

BIM

3D-model is contract, dat is het doel voor 2025. Alle informatie wordt nu op diverse plaatsen vastgelegd. Waarom niet alles vastleggen in hetgeen de rode draad bewaakt van ons bouwproces, het 3D-model (met alles wat daar natuurlijk aan vasthangt)? Onze kostendeskundigen maken nu bijvoorbeeld om hun uittrekstaten vanuit het 3D-model i.p.v. de platte tekening.

 

Vitaliteit

Onze mensen zijn het belangrijkst. Daarom willen wij met dit kernthema investeren in de fysieke en mentale fitheid van onze medewerkers. Met een vitale jaarkalender, waarop diverse acties en activiteiten staan gepland, geven wij hier concreet invulling aan.

 

Circulair

De overheid heeft als doel gesteld om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. De bouw verbruikt in verhouding de meeste grondstoffen en kan daarom de grootste impact maken als ook de bebouwde omgeving in 2050 volledig circulair is. De overheidsdoelstellingen en de energietransitie vragen om innovatieve bouwmethodes. Circulair bouwen moet de standaard worden in onze samenleving.

 

Elke zes weken vindt een kartrekkerssessie plaats waarin wij de voortgang van de verbeterthema’s met de groepen delen. Samen resultaten boeken en voortgang delen staan centraal. Tweemaal per jaar is er een Lean bijeenkomst voor alle medewerkers waarin de successen en plannen worden gedeeld. Eind 2020 vond dat op een bijzondere manier plaats. In de Tv-uitzending Aan de Stegge Draait Door zijn alle collega’s volgens het concept van De Wereld Draait Door bijgepraat over de lopende kernthema’s door het MT en de verbeterteams.


Kyp Flow

Een goed doordacht en vormgegeven proces zorgt ervoor dat je focus houdt op de juiste acties op tijd uit te voeren. Dat doen wij met Kyp Flow. Hiermee hebben wij onze processen in kaart gebracht, gestandaardiseerd en gedigitaliseerd. Dit helpt om aandacht te houden op de taken die verricht moeten worden tijdens een bouwproject.


Virtueel bouwen

Nog voor de eerste paal de grond ingaat, kunnen onze opdrachtgevers virtueel rondlopen in hun nieuwe pand. Of een simulatie ervaren van hun geoptimaliseerde bedrijfsprocessen. We laten alternatieven zien zodat onze opdrachtgevers snel en gemakkelijk de beste keuzes maken. Virtual Reality is een directe vertaling van het 3D-model en geeft de optimale beleving van een toekomstige bedrijfspand. Wij verwachten dat virtueel bouwen zich verder zal doorzetten. De aandacht voor de bouwdetails verplaatst zich van de uitvoering naar het 3D-modelleren. Onze eigen modelleurs werken middels Revit in het 3D-model en middels het Bouw Informatie Model kunnen alle betrokken bouwteampartners hieraan hun bijdrage leveren.


Datastromen

Daarnaast zijn we bezig met het verder inzichtelijk maken van alle datastromen in ons bedrijf. Met Qliksense maken we dit visueel en hebben wij inmiddels verschillende dashboards samengesteld.


Duurzaam en circulair bouwen

Op gebied van milieubewust en circulair bouwen zijn er continu veel ontwikkelingen gaande. Over het nu gaat om DUBO, BREEAM, LEED, WELL, GPR, EPC, CO2-reductie, materialenpaspoort of cradle-to-cradle, wij hebben de kennis in huis om onze opdrachtgevers te voorzien van een actueel en transparant advies.

 

Energie & klimaat

Zelfvoorzienende, circulaire of energiepositieve gebouwen. Wij geven altijd een helder advies. Niet alleen over slimme ventilatie, pelletkachels en PV-cellen, maar ook over investeringen en terugverdientijden. Als participant van de Dutch Green Building Council zijn veel van onze panden bekroond door BREEAM. Voor u misschien verrassend, voor ons is dat gewoon het resultaat van duurzaam denken en doen.


CO2-prestatieladder

Naast het realiseren van duurzame projecten willen wij ook onze eigen organisatie verduurzamen. Dit maken wij concreet en aantoonbaar door het bedrijf te laten certificeren conform de richtlijnen van de CO2-prestatieladder. In 2013 zijn wij een traject gestart om onze CO2-footprint in beeld te brengen. Het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot maakt het mogelijk maatregelen te treffen om de uitstoot te verminderen.


CO2-footprint

Onze CO2-footprint geeft de totale hoeveelheid broeikasgassen weer die gedurende een jaar zijn uitgestoten. Deze gassen komen vrij bij het verbruik van elektriciteit en brandstoffen. De verdeling van de uitstoot naar bedrijfsonderdeel is als volgt:

 • het energieverbruik van het kantoorgebouw (2021-1: 0%, 2021-2: 0%)
 • het energieverbruik op de projectlocaties  (2021-1: 37,4%, 2021-2: 25,6%)
 • reizen met leaseauto’s en zakelijke kilometers met privéauto’s  (2021-1: 62,6%, 2021-2: 74,4%)

Voor de volledige CO2-footprint bepaling verwijzen wij u naar: adst.nl/co2-prestatieladder/.
 
Met ingang van 2013 hebben wij jaarlijks de CO2 footprint berekend. De uitkomsten van deze footprint zijn zowel intern als extern gepubliceerd. Vanaf 2017 is het meetjaar opgesplitst in de winter- en zomerperiode. Omdat de winterperiode van 2017 start in september 2016 en loopt tot maart 2017, is het jaar 2016 in zijn geheel buiten het vergelijk gehouden. De cijfers zijn vanaf 2017 weer te vergelijken. In 2018-2 is er vanwege de uitbreiding en verduurzaming van ons kantoorgebouw tijdelijk gebruik gemaakt van andere huisvesting. Daarom zijn er in deze periode geen gegevens beschikbaar over de uitstoot van het kantoor.

JaarCO2-uitstootOmzetUitstoot/OmzetReductie
2012681,5 ton37,4 m€0,0182
2013608,8 ton46,4 m€0,013128,0%
2014584,2 ton47,3 m€0,01245,8%
2015507,0 ton48,5 m€0,010515,4%
2016-92,5 m€--
2017-1383,2 ton48,9 m€0,0078x
2017-2351,7 ton69,3 m€0,00518,2%
2018-1347,6 ton54,3 m€0,006718,3%
2018-2-67,3 m€--
2019-1403,2 ton67,7 m€0,006010,9%
2019-2334,1 ton56,4 m€0,00590,0%
2020-1409,4 ton84,6 m€0,004818,7%
2020-2294,2 ton75,5 m€0,003934,1%
2021-1391,7 ton106,7 m€0,003724,2%
2021-2353,7 ton92,7 m€0,00382,2%


Basisjaar

Basisjaar voor het vaststellen en monitoren van de reductiedoelstellingen is 2019. Onze CO2-uitstoot was in dit jaar 737,2 ton.


Reductiedoelstellingen

In 2020 hebben wij nieuwe doelstellingen bepaald voor onze CO2-uitstoot. Ons doel is de CO2-uitstoot in 2025 te reduceren met 30% t.o.v. het basisjaar 2019. De uitstoot in het basisjaar 2019 was 737,2 ton (september 2018 t/m september 2019). Dat is een uitstoot van 5,95 ton per miljoen € omzet. In 2021 hebben wij een uitstoot behaald van 745,4 ton (september 2020 t/m september 2021), een uitstoot van 3,73 ton per miljoen € omzet. Dit is een reductie van 37% t.o.v. het basisjaar 2019. De doelstelling om in 2030 30% reductie te behalen, lijkt te volstaan. Daarbij houden wij er rekening mee dat de afgelopen twee jaar mede door corona wellicht geen goede weergave zijn van de realiteit. Uiteraard blijven wij eraan werken om onze uitstoot nog verder te verminderen.


Subdoelstellingen

Wij hebben subdoelstellingen opgesteld om de reductie-ambities te realiseren. Dit hebben we gedaan voor het kantoor, bouwplaatsen en voor de leaseauto’s.

 • CO2-uitstoot van het kantoorgebouw met 100% reduceren t.o.v. basisjaar 2019
 • CO2-uitstoot van de bouwplaatsen met 90% reduceren t.o.v. van basisjaar 2019
 • CO2-uitstoot van het onderdeel mobiliteit met 20% reduceren t.o.v. basisjaar 2019


Reductiemaatregelen

Om de doelstellingen te behalen hebben wij maatregelen opgesteld onderverdeeld in maatregelen voor kantoor, bouwplaatsen en leaseauto’s.

 

Kantoor

 • Inkopen van 100% groene stroom

Bouwplaatsen

 • Toepassen energiezuinige E-saver aggregaten
 • Accu’s als voeding op bouwplaatsen

 

Mobiliteit

 • 25% van de leaseauto’s moet in 2022 volledig elektrisch zijn
 • 50% van de leaseauto’s moet in 2025 volledig elektrisch zijn
 • Leasefietsen voor medewerkers

Overig

 • Externe vergaderingen waar mogelijk digitaal via Teams, Zoom of Skype laten plaatsvinden
 • Stimuleren van het gebruik van fietsen, e-bike of e-scooters op project- of kantoorlocatie voor korte afstanden
 • Bewustwording creëren bij medewerkers middels een CO2 dashboard

 

CO2-uitstoot op bouwplaatsen actief monitoren

“De weg naar verduurzaming en besparing begint bij inzicht in verbruik!”
Om nog beter te kunnen sturen op een duurzame bedrijfsvoering is het noodzakelijk om altijd een actueel inzicht te hebben in het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot. Daarom is in 2016 besloten alle nieuwe bouwaansluitingen te voorzien van een “slimme meter”. Door de slimme meter te koppelen aan een geavanceerd monitoringsysteem is er 24/7 een actueel beeld van de CO2-uitstoot op de bouwplaatsen. Hierdoor zijn de resultaten van besparingsacties direct inzichtelijk.


Bouwplaatsen op windenergie

Onder andere met duurzame energie willen wij de impact op het milieu verminderen en hiermee concreet invulling geven aan het CO2-reductiebeleid. Voor onze bouwlocaties gebruiken we windenergie, één van de schoonste manieren om energie op te wekken omdat er geen CO2 bij vrijkomt. Door te kiezen voor Nederlandse windenergie stimuleren we de productie van duurzame elektriciteit in eigen land. Want hoe meer vraag naar groene stroom uit Nederland, hoe groter de prikkel voor Nederlandse energieproducenten om zelf meer duurzame energie te gaan opwekken.

Om er zeker van te zijn dat het Nederlandse windenergie betreft is ervoor gekozen om een energieleverancier te kiezen die door overheidsorganisatie Certiq is gecertificeerd. Certiq controleert de uitgifte en verkoop van groene energie in Nederland. Zo kan er nooit meer groene energie worden verkocht dan daadwerkelijk is geproduceerd. Als bewijs hiervoor ontvangen wij voor ieder project een groen certificaat.


Afvalstroombeheersing

Als we in onze maatschappij niet secuur met afval omgaan groeit het in de toekomst letterlijk boven ons hoofd. Gelukkig wordt afval tegenwoordig op een zorgvuldige manier verwerkt en denken onze leveranciers mee hoe wij deze “afvalberg” kunnen reduceren. Steeds vaker leveren zij recyclebare producten waardoor er minder afval afgevoerd hoeft te worden.
 
We hebben onszelf doelen gesteld voor het verminderen van de totale afvalstroom en de totale hoeveelheid bouw- en sloopafval. Gedurende de bouwperiode van een project hanteren wij minimaal zes verschillende afvalstromen. Om ons afvalverbruik inzichtelijk te maken, worden de afvalstromen maandelijks per project in kaart gebracht en binnen de organisatie gedeeld. Wij proberen gezamenlijk maatregelen te treffen om minstens binnen de gestelde doelen te blijven.
 
Gekeken naar het afgelopen jaar zien we een reductie in de totale hoeveelheid afval. Dat is gelukt door onder andere vroegtijdig het gesprek met onze partners aan te gaan. De uitdaging blijft op dit moment de correcte afvalscheiding waarmee we de hoeveelheid bouw- en sloopafval nog verder kunnen verminderen.

Totale afvalstroom t.o.v. jaaromzet

Totale hoeveelheid BSA (bouw- en sloopafval) t.o.v. jaaromzet

Totale afvalstroom t.o.v. jaaromzet

Totale hoeveelheid BSA (bouw- en sloopafval) t.o.v. jaaromzet


Total cost of ownership

Het is van oudsher traditie in de bouw om zich vooral te richten op de eerste drie fasen van het bouwproces: definitie, ontwerp en bouw. Dit resulteert in het feit dat voor zowel bouwbedrijven als opdrachtgevers investeringskosten vaak de belangrijkste drijfveer zijn voor het maken van keuzes. Wij hebben de overtuiging dat dit niet de juiste drijfveer is. Want hoe belangrijk de investeringskosten uiteindelijk ook zijn, deze focus houdt onvoldoende rekening met de uiteindelijke gebruikerswaarde (kwaliteit) en met de exploitatie- en onderhoudskosten van de huisvesting.

Natuurlijk brengt nieuwe huisvesting hoge investeringskosten met zich mee en deze zijn soms moeilijk te financieren. Toch maken deze investeringskosten slechts een klein deel uit van alle kosten die worden gemaakt. Wij kijken daarom naar de levensduurkosten (in het Engels: life cycle costs, afgekort LCC). Hiermee bedoelen we alle kosten van definitie, ontwerp, bouw, exploitatie en sloop c.q. afstoting van een bouwwerk (restwaarde). Kijken we hierbij ook naar wat het gebouw betekent (kosten/ baten) voor de processen binnen de organisatie van onze klanten, dan spreken van TCO (total cost of ownership). Want hoe trots we ook zijn op de projecten die we realiseren, we verliezen het doel hiervan niet uit het oog.

De totale kosten maken we voor onze opdrachtgevers inzichtelijk zodat een afgewogen beslissing kan worden genomen. Dit geldt voor ontwerpkeuzes, materiaalkeuzes alsook keuzes in installatieconcepten en energiebesparing. Veelal wordt mede in verband met financierbaarheid gekeken naar terugverdienperiodes van 5 jaar. Hierbij kan ook worden gekozen voor een nieuwbouw waarin ook het onderhoud voor bijvoorbeeld de eerste 10 jaar is inbegrepen. Voor onze klanten betekent dit in veel gevallen lagere exploitatiekosten en een gebouw dat beter is afgestemd op het primaire bedrijfsproces.


GPR Gebouw

Naast het BREEAM-NL label maken wij ook gebruik van GPR Gebouw. Wij zetten GPR Gebouw in bij het meten van de duurzaamheid in het ontwerpproces. Via een rapportcijfers is in één oogopslag te zien hoe het project presteert. GPR Gebouw zetten wij veelal in bij gebouwen met een maximaal bruto vloeroppervlak van 5.000 m2.


FSC en PEFC

Sinds eind 2012 zijn wij FSC® en PEFC™ -gecertificeerd. Dit betekent dat betreffende houtproducten van Aan de Stegge Twello van de inkoop tot en met de oplevering van een gebouw voldoen aan de eisen die FSC of PEFC hieraan stellen.


BREEAM

BREEAM-NL staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Het is de leidende en wereldwijd meest gebruikte methode voor de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Eén van de doelen van BREEAM is het realiseren van duurzame gebouwen met een minimale impact op het milieu. BREEAM kent vijf classificaties, van 1 ster tot 5 sterren en richt zich onder andere op:

 • Duurzame bouwplaats en afvalverwerking
 • Toepassen van duurzame materialen
 • Efficiënt omgaan met energie-, water- en gasgebruik
 • Opwekking van groene energie
 • Rekening houden met de natuur in de omgeving


Groen advies

Wij hebben mensen in huis die zijn opgeleid tot BREEAM-expert. Zo adviseren wij volledig over groene nieuwbouw. Daarbij zijn wij lid van Dutch Green Building Council, de netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en de motor achter BREEAM. Als participant van deze Council blijven wij sturen op duurzame innovaties in de bouw.


Duurzaam ondernemen met oog voor de maatschappij

BREEAM is marketingtechnisch inzetbaar, maar duurzaam bouwen is meer dan dat. Het levert ook geld op. Vaak is duurzaam bouwen (bijna) direct winstgevend: korte terugverdientijden zijn inmiddels de norm. Met BREEAM realiseren wij duurzame gebouwen binnen dezelfde bouwsom, maar met meer kwaliteit. Ook voldoet de nieuwe huisvesting jarenlang aan de ‘groene eisen’, zodat verbouwingen voorlopig niet aan de orde zijn. De voordelen op een rij:

 • Een duurzaam gebouw
 • Maximaal gebruikmaken van subsidies
 • Een verbeterd, comfortabeler binnenklimaat
 • Betere arbeidsomstandigheden
 • Hogere productiviteit en minder ziekteverzuim
 • Forse daling van het totale energieverbruik
 • Lagere TCO (Total Cost of Ownership)
 • Past in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Duurzame projecten

Wij bouwen duurzaam en hebben kennis van diverse duurzaamheidsmethodes. Onze duurzaamheidsexperts adviseren over groene nieuwbouw. Energieneutraal, gezond- en circulair bouwen zijn hierbij speerpunten. We hebben ervaring met duurzaamheidslabels als BREEAM, LEED en WELL. Wij denken mee over fiscale voordelen en subsidies met als resultaat een bedrijfsgebouw met oog voor mens, omgeving en milieu. In 2020 leverden wij alle bedrijfsgebouwen BENG (bijna energieneutraal) op, vaak met een BREEAM-of ander duurzaamheidscertificaat.


Circulair bouwen

De overheid heeft als doel gesteld om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Wij vinden dat we het aan onszelf en de maatschappij verplicht zijn verantwoord om te gaan met grondstoffen en toekomstig hergebruik. 

Grondstoffen zijn niet onuitputtelijk beschikbaar en we kunnen de volgende generaties niet opzadelen met ons afval. Middels circulair bouwen willen wij ons steentje hieraan bijdragen. De bouw verbruikt immers in verhouding de meeste grondstoffen en kan daarom de grootste impact maken als ook de bebouwde omgeving in 2050 volledig circulair is. Met dit circulaire bedrijfsgebouw laten wij zien dat het mogelijk is.

Circulair bouwen wordt de nieuwe standaard. Naast dat dit vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen een vereiste is biedt het ook andere voordelen. Het gebouwpaspoort geeft de eigenaar in één oogopslag inzicht in de circulariteit van het gebouw, de losmaakbaarheid en de restwaarde na einde van de levensduur, energiehuishouden, de mate van luchtdichtheid en totale CO2-besparing. Daarmee draagt het pand bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het gebouw behoudt daarnaast een hogere restwaarde door de terugneemgaranties van materialen.

In 2020 hadden we de primeur een circulair bedrijfsgebouw te realiseren. Inmiddels proberen we de geleerde praktijken te standaardiseren. Circulair bouwen moet het nieuwe normaal worden.

Circulair bedrijfsgebouw DAVO Deventer

Op het A1 bedrijvenpark in Deventer realiseerden wij een circulair bedrijfsgebouw voor Uitgeverij DAVO. Het pand dat wij samen met Metron Vastgoed ontwikkelden is voor 80% circulair en een primeur op de weg naar een circulaire toekomst.

Het bedrijfsgebouw is herbruikbaar, losmaakbaar en minimaal belastend voor het milieu. Onder andere de staalconstructie, sandwichgevels en wand- en vloerisolatie zijn circulair. Ook de installaties en interieuraspecten zijn circulair en demontabel. Bij de inkoop zijn alle gebruikte materialen geregistreerd middels een materialenpaspoort en er zijn terugneemgaranties afgesproken met leveranciers. Aan het einde van de looptijd is terugnemen van materialen door leveranciers dan ook verplicht. Zo is er op de lange termijn zicht op de gebruikte grondstoffen en kunnen deze bij sloop opnieuw worden verhandeld en ingezet.

Het is een primeur dat circulaire bouwmethoden en bouwmaterialen op deze manier gezamenlijk zijn toegepast in een bedrijfsgebouw en dat er op deze schaal terugkoopgaranties zijn afgesproken. Om dit te realiseren zijn leveranciers en onderaannemers al in het ontwikkelstadium betrokken bij de nieuwbouwplannen.

 

 

Klimaatneutrale DHL Cityhubs

 Met DHL Parcel bereikten wij overeenstemming over de realisatie van CityHubs in Almere, Groningen, Nijmegen, Geleen, Leeuwarden en Roermond. De CityHubs bestaan uit een bedrijfshal met een sorteerinstallatie en zijn voorzien van twee laad- en losdocks voor vrachtverkeer en meer dan 30 laad- en losposities voor bestelauto’s e.d. Kantoorruimte met bijbehorende faciliteiten en ruim voldoende parkeerplaatsen voor personenauto’s en stallingsruimte voor fietsen op eigen terrein maken het geheel compleet. Alle nieuwbouw vindt plaats volgens de hoogste duurzaamheidsnormen van BREEAM. De gebouwen zijn gasloos, voorzien van zonnepanelen en er wordt gereden met een volledig elektrische vloot.

 

 

Semi off-grid logistiek bedrijfsgebouw Hoofddorp

In opdracht van Intospace realiseren wij een uniek logistiek bedrijfsgebouw voor een grote logistiek dienstverlener op Schiphol Trade Park. Het bedrijfsgebouw krijgt geen elektriciteit van het net maar is geheel zelfvoorzienend. Met een slimme combinatie van zonnepanelen en opslag in batterijen kan in het grootste gedeelte van de benodigde energie worden voorzien. Voor de resterende behoefte kan een beroep worden gedaan op een smart netwerk waarin de bedrijven op Schiphol Trade Park onderling in staat zijn om niet gebruikte energie onderling uit te wisselen. Innovaties die helemaal aansluiten bij de veranderende energiemarkt. Het logistieke bedrijfsgebouw wordt als eerste DC in Nederland off-grid gerealiseerd en zal tevens voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen om een BREEAM-label Outstanding te verkrijgen.

 

Energieleverend distributiecentrum Van Acht Veghel

57.585 m2 energieleverend distributiecentrum

De realisatie van een nieuw logistiek bedrijfsgebouw voor Van Acht zorgt voor een flinke uitbreiding van de opslagcapaciteit. Op het perceel van 61.972 m2 in Veghel dat eigendom is van V8 Vastgoed realiseren wij het logistieke bedrijfsgebouw met warehouse en mezzanine, kantoor, buitenruimte voor laden en lossen en parkeerterrein. Ook de installaties waaronder aansluitvoorzieningen, sprinkler- en brandbeveiligingsinstallatie inclusief pompinstallaties en reservoir voor sprinkler, elektrische, verwarmings-, koel- en ventilatie-installaties zijn onderdeel van het project, waarmee wij straks een compleet turnkey gebouw opleveren. Wij streven naar een BREEAM-NL Outstanding certificering op basis van de nieuwe beoordelingsrichtlijn 2020. Van Acht heeft al voldoende netcapaciteit bij Enexis gereserveerd om medio 2023 de regio van stroom te voorzien met 16.000 zonnepanelen op het dak.

Dimensio Almere

Maximale aandacht voor duurzaamheid en een gezond werkklimaat

Al tweemaal eerder mochten wij nieuwbouw realiseren voor Dimensio Verpakkingen op Bedrijvenpark Stichtsekant in Almere. Het florerende bedrijf wenste vanwege aanhoudende groei nieuwbouw te realiseren. Bij deze spectaculaire nieuwbouw is optimaal aandacht besteed aan duurzaamheid en een gezond werkklimaat voor medewerkers. Het gebouw bevat hoogwaardige kantoorruimten, een fitnessruimte, bedrijfszwembad en een bedrijfsrestaurant met professionele keuken. De nieuwbouw functioneert gasloos. Warmtepompen zorgen voor all-electric verwarming, koeling en warmtapwaterbereiding. Er is waterbesparend sanitair en hemelwater wordt vanaf het dak efficiënt opgevangen. Rond het bedrijfsgebouw zijn diverse bijenkassen, een ooievaarspaal en een pluktuin met fruitbomen. Tussen het kantoorgebouw en het warehouse is een bassin gerealiseerd met koikarpers die tevens dient als waterbuffer voor de sprinklerinstallatie.

Circulaire parkeergarage Hofmanweg Haarlem

In opdracht van De Raad Bouwontwikkeling realiseren wij een parkeervoorziening aan de Hofmanweg in Haarlem. Gezien de toename van de parkeervraag door naastgelegen projecten en de verdere ontwikkelingen is er behoefte aan extra parkeergelegenheid. De basis van de parkeergarage bestaat uit een circulair bouwsysteem, waarmee flexibel kan worden ingespeeld op de toekomstige parkeerbehoefte en de materialen ook op de lange termijn hun waarde behouden. Daarnaast staan een logische route en maximale sociale veiligheid centraal. De in- en uitritten worden goed aangesloten op de omliggende wegen en de trappenhuizen worden strategisch gepositioneerd waarmee zoekverkeer wordt voorkomen. De parkeergarage wordt ingericht op basis van eenrichtingsverkeer, wat de veiligheid ten goede komt.

Energiepositieve parkeergarage Olympos Utrecht

Universiteit Utrecht gaat voor een autoluw Sciencepark, maar weet dat niet iedereen met de fiets of het OV kan komen. Daarom kiezen zij voor een flexibele en duurzame parkeervoorziening om de parkeercapaciteit uit te breiden. Met de vierlaags parkeergarage Olympos breidt de Universiteit Utrecht haar parkeercapaciteit uit van 118 naar 320 parkeerplaatsen. Circulariteit, een passende vormgeving, gebruikscomfort- en vriendelijkheid stonden centraal bij de planontwikkeling.

Parkeergarage Olympos is ontwikkeld met onder andere ledverlichting, een energiezuinige personenlift en zonnepanelen. Daarmee is hij energiepositief en kan andere gebouwen op het terrein van energie voorzien. De toegepaste bouwmaterialen worden geregistreerd middels een materialenpaspoort van Madaster. Dit registratiebewijs geeft op de lange termijn zicht op de gebruikte grondstoffen en materialen, zodat ze bij sloop in de markt kunnen worden aangeboden en opnieuw ingezet. De parkeergarage is grotendeels circulair en voldoet aan diverse criteria voor het behalen van een BREEAM en ESPA-Gold certificering.

Gemeenschap

 

Gemeenschap

Verdergaan waar anderen stoppen

Wij willen bijdragen aan een milieubewuste, duurzame toekomst en willen ook ons steentje bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid. Wij voelen ons nauw betrokken bij mensen die het minder goed hebben en ondersteunen daarom een aantal landelijke en lokale initiatieven. Ook dragen wij de sport een warm hart toe en daarom sponsoren wij een aantal ambitieuze teams en clubs.

Volleybalclub Draisma Dynamo Apeldoorn

Wij zijn lid van de vriendenclub van volleybalvereniging Draisma Dynamo uit Apeldoorn. Het herenteam van Dynamo speelt in de eredivisie en werd in haar historie maar liefst dertien keer landskampioen, kroonde zich tien keer tot nationale bekerwinnaar, won negen keer de Supercup en in 2003 werd het winnaar van de Top Teams Cup (Europacup II). Ook het eerste damesteam van Draisma Dynamo speelt in de eredivisie. Beide teams spelen met veel passie en inzet al jaren op een hoog niveau, iets waar wij ons als bedrijf goed mee kunnen identificeren. Onze dochteronderneming Continental Car Parks is trotse shirtsponsor van deze mooie club en wij dragen bij aan de mobiliteit van de sporters door het sponsoren van leaseauto’s.

Wielerteam Metec-TKH Continental Cyclingteam

Al jaren is ons dochterbedrijf Continental Car Parks trotse cosponsor van het Metec-TKH Continental Cyclingteam. Het wielerteam van Metec staat voor succes beleven, groei, innovatie en strijdlust. Het wielerteam dat de focus legt op Nederland, België en Frankrijk is in enkele jaren uitgegroeid van nieuwkomer tot een vaste waarde in het nationale wielrennen. Met haar teamspirit, aanvallende koerswijze en het feit dat het een unieke groep wielrenners is sponsoren wij een wielerteam dat zich continu blijft verbeteren. Dit is ook een ambitie die wij nastreven.

 

 

Nationaal Park Hoge Veluwe

Ons bedrijf in Twello grenst aan de Veluwe. Veel van onze medewerkers wonen nabij de Hoge Veluwe en brengen hier wandelend of fietsend hun vrije tijd door. Dit welbekende, unieke stukje natuur moeten we behouden zodat ook volgende generaties ervan kunnen blijven genieten. Wij zijn dan ook trots dat we partner zijn van De Hoge Veluwe.

 

 

Daniël de Brouwerschool

De Daniël de Brouwerschool in Wilp is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. Wij werkten mee aan een nieuwe schoolbus, waarmee leerlingen naar de bibliotheek, stageadressen en sportevenementen gebracht kunnen worden.

 

Muziekvereniging Cadenza Twello

Wij mogen ons trotste sponsor noemen van een ware wereldkampioen. Het slagwerkensemble van Cadenza uit Twello is meerdere keren op rij wereldkampioen geworden in de World Championship Division tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC). Het is niet eerder voorgekomen dat een club drie maal oprij in de hoogste divisie de wereldtitel behaalt.

 

Ontmoetingslijn Twello

Wij sponsoren de “Ontmoetingslijn”, een buurtbus in de gemeente Voorst waarmee kwetsbare senioren naar ontmoetingsactiviteiten worden gereden. Denk aan ritten naar bijvoorbeeld de vrijdagmiddagmarkt in Twello en creatieve bezigheden en activiteiten in de gemeente Voorst waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Lokaal betrokken

Wij hebben een groot aandeel in de plaatselijke werkgelegenheid en organiseren onze bijeenkomsten bij verschillende horecalocaties in Twello. Zonder voorkeur proberen wij de aanvragen te verdelen onder de bedrijven in Twello. Wij sponsoren jaarlijks de lokale dorpsfeestvereniging zodat zij een feestelijke Koningsdag op kunnen zetten en een dorpsloop. Op het gebied van sport sponsoren wij omnivereniging S.V. Voorwaarts Twello en de Voorster Hockey Club.

 

 

BeterBoek Reinier de Graaf Ziekenhuis

Wij nemen deel aan het initiatief “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Kinderen die worden opgenomen of behandeld krijgen gratis Het BeterBoek. Een ziekenhuisopname is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Ze komen in een onbekende omgeving terecht en doen veel indrukken op. Dat zorgt vaak voor onrust en onzekerheid. Een goede voorbereiding en begeleiding kan angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. Na de opname gaat het boek met daarin alle uitleg, berichten, foto’s en ervaringen mee naar huis. Op die manier is de uitgave voor het kind een waardevolle herinnering aan de tijd in het ziekenhuis.

 

 

 

Stichting Beter Malawi

Wij sponsorden in 2021 het project “Klaslokalen voor Namajoka” in Malawi wat bestaat uit de bouw van twee nieuwe klaslokalen voor Primary School Namajoka. Door deze klaslokalen kunnen meer kinderen profiteren van de lessen die ook tijdens het regenseizoen gewoon door kunnen gaan.

Kerst

Tijdens de kerstperiode geven wij geen relatiegeschenken aan relaties, maar doneren wij een bedrag aan een aantal goede doelen. In 2021 is, met inbreng van ideeën door alle medewerkers, gekozen de volgende doelen extra te ondersteunen in hun goede werk:

 • Nederlandse Vereniging voor Autisme
 • Alzheimer Nederland
 • KWF
 • Diabeter Oost
 • Stichting Hart voor Moldavië
 • Klimmen tegen MS
 • Kerstdiners vanuit het NOF Apeldoorn
 • Het Vergeten Kind
 • De Dierenbescherming
 • Sportief Evenwicht Twello
 • Stichting Semmy
 • Longfonds
 • Stichting Sidney and Friends
 • Ronald McDonald huis
 • Stichting Wensambulance
 • Rode Kruis
 • Metakids
 • Stichting Still
 • Duchenne Parent Project
 • Hersenstichting
 • Eerste Twellose Tourclub
 • Dak- en Thuislozenzorg Apeldoorn
 • Rotary – mantelzorgers
 • Stichting Present
 • Stichting kLeef
 • EpilepsieNL
 • Nationaal Ouderenfonds

Financieel

 

Financieel

Bouwen en winnen doe je samen!

Balans

 

Bedragen x 1.000 euro202120202019
Activa
Vaste activa 3.438 3.458 3.055
Vlottende activa 26.369 23.542 16.037
Liquide middelen 25.848 23.215 21.058
55.655 50.215 40.150
Passiva
Eigen vermogen 20.168 19.275 16.137
Voorzieningen 1.084 959 842
Kortlopende schulden 34.403 29.981 23.171
55.655 50.215 40.150

Winst- en verliesrekening

 

Bedragen x 1.000 euro202120202019
Netto omzet 213.692 161.849 167.406
Resultaat voor belastingen 21.030 19.642 14.806
Resultaat na belastingen 16.125 15.075 11.385
Solvabiliteit36,2%38,4%40,2%
(Eigen vermogen/Totaal vermogen * 100%)
Liquiditeit (current)1,521,561,60
(Vlottende activa +Liquide/Vlottende passiva)

Vooruitblik

 

Vooruitblik

Circulair bouwen heeft de toekomst

 

 

 

De huidige periode heeft veel uitdagingen. Factoren als gebrek aan grondstoffen, prijsstijgingen, corona, krapte op de arbeidsmarkt, milieu- en circulaire doelstellingen vragen om continu aanpassen en innoveren.

Onze ambitieuze mensen blijven zich ontwikkelen om met hun kennis en capaciteiten de meest optimale huisvestingsoplossingen te ontwikkelen en realiseren. Wij blijven de focus houden op onze mensen, we willen een fijn bedrijf zijn waar mensen kunnen groeien en zichzelf ontplooien. Plezierig werken en onze opdrachtgevers staan op de eerste plaats, dat zal niet veranderen. Hoever we ons ook blijven ontwikkelen en digitaliseren, mensen blijven zaken doen met mensen.


Veiligheid

Veiligheid blijft één van de belangrijkste thema’s. Door hier concrete doelen aan te koppelen en ons te laten certificeren maken wij veilig werken meetbaar en aantoonbaar.

 

Duurzame en circulaire bouwmethodes

Wij zien een toekomst waarin wij onze duurzame en circulaire bouwmethodes verder doorontwikkelen. Met een gebrek aan bouwgrond en grondstoffen zal herontwikkeling van locaties, hergebruik van materialen en verminderen van CO2-uitstoot een steeds belangrijkere rol krijgen. Wij zorgen dat wij de kennis hebben van actuele duurzaamheidsmethodes- en technieken. Hoe de toekomst er precies uit gaat zien weten we niet. Wel zullen wij ons blijven verdiepen in de marktontwikkelingen en daarop aansluiten.


Virtueel bouwen

Wij verwachten dat het virtuele bouwen verder doorzet. De aandacht voor de bouwdetails zal zich van de uitvoering naar het 3D-modelleren verplaatsen. Dit model is leidend in het gehele verdere ontwikkel- en bouwproces met alle bouwpartners.

 

Doorlooptijd

De doorlooptijd van onze projecten willen wij verder terugdringen door verregaande engineering en procesverbeteringen in de voorfase. Zo kunnen wij sneller en goedkoper bouwen met behoud van kwaliteit.


Parkeeroplossingen

Op het gebied van parkeeroplossingen zien wij onze rol weggelegd in het ontwikkelen en realiseren van complete mobiliteitsoplossingen in gebiedsontwikkelingen. Ons dochterbedrijf Continental Car Parks zal zich verder specialiseren en als een zelfstandige onderneming haar toekomst tegemoet gaan. Ook voor ons dochterbedrijf BFM Beheer zien wij een zelfstandige rol weggelegd.

Met de kwaliteit van mensen die wij in huis hebben en een gezonde orderportefeuille voor 2022 en verder zijn wij ervan overtuigd dat wij samen succesvol blijven. Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst!